celebrity, love, random thoughts

What if I didnโ€™t end up with Justin Bieber?

Hindi ko ata kaya. Actually, hindi ko talaga kaya.

Advertisements